Samen met Syriërs

Dè actie van hart tot hart…

Samen met Syriërs

Geen vrede zonder gerechtigheid

Veel Nederlanders geloven dat Syrië langzamerhand weer veiliger wordt, sinds IS grotendeels is verslagen. Verschillende hulporganisaties spreken voorzichtig van de terugkeer van ontheemden naar eigen gebieden, of gebruiken zelfs de term wederopbouw. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat Syrische vluchtelingen in Nederland binnenkort wel weer terug kunnen naar hun thuisland. Niets is minder waar. Journalisten en anderen die nu door naoorlogs gebied reizen, de puinhopen vastleggen en met mensen spreken, doen dit onder regimeprotectie. Dat zorgt voor een onvolledig, vervormd beeld. Juist degenen die vluchtten voor de terreur van het Assad-regime, zullen hun leven niet zeker zijn. De kans op verdwijning in de gevangenis is enorm groot: inlichtingendiensten werken nog altijd op volle kracht en over iedere Syrië daar en hier bestaat een dossier.

Wat houdt deze actie in?

Anders dan veel andere doneeracties, is deze actie tot stand gekomen in nauw overleg met gevluchte Syriërs zelf: zij kunnen, in tegenstelling tot hun landgenoten in Syrië die onder scherpe controle staan, aangeven wat er werkelijk gaande is in de diverse regio’s. Samen met Syriërs heeft drie gebieden aangewezen waarnaar het geld naar toe gaat. Elke euro die u bijdraagt wordt over deze drie thema’s verdeeld. Dit zijn:

  • thema 1 Hulpgoederen voor gevluchte Syriërs in de regio: Anders dan in andere jaren is het thans niet altijd mogelijk om hulpgoederen naar Syrië zelf te verzenden. In dit geval zullen ingezamelde goederen naar vluchtelingenkampen in de regio gaan. Een deel van de inkomsten zal ook worden gereserveerd voor toekomstige hulp aan mensen in Syrië, als hulp mogelijk is.
  • thema 2 Het Cultuurcafé: Deze activiteit, telkens in een andere plaats in Nederland, biedt een warm ‘thuis’ voor iedereen – Syriërs en Nederlanders – die zich wil blijven inspannen voor dat wat in maart 2011 zo enthousiast in gang is gezet. Ontmoeting, kunst, cultuur, film, literatuur en thematische gesprekken die in Syrië zelf nooit gevoerd konden worden. Zodoende kan Het Syrische comité ook een krachtig geluid laten horen in het debat over mogelijke terugkeer, het Nederlandse publiek blijven informeren, en aandacht blijven vragen voor bijvoorbeeld het verborgen leed van duizenden vermisten in de staatsgevangenissen van Assad.
  • thema 3 Promotie en campagnes: Het Syrische Comité wil meer zichtbaar worden voor Nederlanders, door beter promotiemateriaal en campagnes. Reportages en reisverhalen die de huidige situatie als begin van vrede beschrijven, spelen de politici die Syriërs met een verblijfsstatus van 5 jaar willen terugsturen in de hand. Veel westerse reportages versterken –onbedoeld- de indruk dat gebieden die voor hen toegankelijk zijn, dit dan ook zullen zijn voor Syriërs in Europa. Gevluchte Syriërs hebben ook hier te maken met bedreigingen, juist nu het regime sterker wordt. En niemand wil zijn familie en vrienden in Syrië in gevaar brengen. Met de moed van velen voorkomen we dat slachtoffers worden vergeten en er nieuwe worden gemaakt.

Het is ook ingewikkeld

Hoe kun je vanuit Nederland wat doen voor Syriërs? Je hoort nu eenmaal verschillende verhalen. En de verschillende partijen zijn moeilijk uit elkaar te houden. We horen over vervolging van Christenen, onderdrukking door Assad, mensenrechtenschendingen door IS. Deze actie beoogt ook hierbij te helpen en wil helderheid verschaffen en het debat hier op gang brengen over de vraag wat je wel en wat je vooral niet moet doen.

Geen vrede zonder gerechtigheid

Het motto van deze actie is daarom ‘Geen vrede zonder gerechtigheid’. Die zin is afkomstig van pater Paolo dall’Oglio, een Italiaanse Jezuïet in Syrië, die openlijk kritiek had op Assad, de demonstraties steunde en in 2012 het land moest verlaten. Bij een korte terugkeer in 2013 is hij vermoedelijk door IS ontvoerd. Vrede kan alleen ontstaan wanneer relaties niet belast worden met het geweld van een dictatuur. Afgedwongen vrede en verzoening houden een misdadig regime in stand. Zonder alle misdaden openlijk te benoemen en aan te klagen, zal de pijn bij de slachtoffers alleen maar toenemen.

Wil je meedoen samen met Syriers, en ons steunen?

Dat kan hier.

https://www.doneeractie.nl/nieuwe-container-met-hulp-voor-syri-235-help/-37390

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *