Beleidsplan

Het Syrisch Comité is een organisatie die wil bijdragen aan de wederopbouw van een democratische en harmonieuze Syrische samenleving met alle groepen en sekten, door samen te werken met de Syriërs in Nederland en degenen die met hen sympathiseren, door projecten te ondersteunen en hulp te bieden die bijdragen aan het bereiken van dit doel, en door bij te dragen aan de opbouw van een stabiele omgeving, met name voor ontheemde Syriërs die gevlucht zijn om te ontsnappen aan de bombardementen die gericht waren op hun huizen.

Hoe gaan we dit doel bereiken?

Het comité tracht zijn doelstellingen op drie manieren te bereiken:

Ten eerste:

Het organiseren van seminars, bijeenkomsten en culturele activiteiten gericht op met name Syrische nieuwkomers, in samenwerking met Nederlandse sympathisanten, met als doel:

  • Het vergroten van het democratisch bewustzijn
  • Bewustmaking van het beginsel van vrijheid en respect voor verschillen.
  • Bewustmaking van het beginsel van gelijkheid voor alle segmenten van de samenleving, met name vrouwen, mensen met een andere seksuele geaardheid en minderheden.

 

Ten tweede:

Ondersteuning van educatieve projecten:

Een van de doelen die wij als primair doel voor het jaar 2023 hebben gesteld, is het ondersteunen van projecten die gericht zijn op kinderen die geen kans meer hebben om naar school te gaan. We doen dit door in sommige kampen samen te werken met vrijwillige leerkrachten en enkele kamers te bouwen in plaats van tenten, of door studiemateriaal (boeken, schriften, ander onderwijsmateriaal) ter beschikking te stellen.

Ten derde:

Sinds 2012 verstrekt het comité humanitaire hulp vanuit Nederland aan vluchtelingenkampen in Syrië, voornamelijk: gebruikte kleding, verwarmingsmateriaal via een jaarlijkse campagne onder de naam – Touch of Warmth, wat medisch materiaal gedoneerd door artsen voor klinieken in de buurt van de kampen. Wij zijn van plan dit werk te hervatten omdat het de afgelopen twee jaar is gestopt vanwege COVID. Extra hulp die we willen bieden is: voedselmanden als noodhulp in sommige gevallen.

 

Hoe verdienen we geld?

Het comité is voornamelijk afhankelijk van donateurs die sympathiek zijn en geloven in de beginselen van vrijheid, democratie en gelijkheid door materiële steun (bijv.: gebruikte kleding) en financiële bijdragen te leveren voor de campagnes die we organiseren.

Terwijl zij vooral steunt op giften ten behoeve van culturele activiteiten en lidmaatschapcontributies van betrokken leden.

Hoe gaan we de inkomsten verhogen?

In het jaar 2023 zullen we proberen de inkomsten te verhogen door te communiceren met nieuwe donateurs, via het organiseren van directe bijeenkomsten, en hen te vragen een donatie te doen ten gunste van deze projecten, naast het adverteren via sociale media om nieuwe donateurs te bereiken.

 

Hoe wordt het bestedingsproces beheerd?

Het bestuur van het comité neemt gewoonlijk besluiten om uitgaven te doen op basis van de ingezamelde materialen en fondsen. Het bestuur van het comité informeert de donateurs meestal vooraf over hoe en waaraan deze gelden worden besteed, omdat ze voornamelijk op de volgende manier worden besteed:

  • Fondsen worden toegewezen voor het verzenden van fysieke materialen, want na het verzamelen van materialen in Nederland worden deze volledig ingepakt door vrijwilligers, maar we moeten nog wel de rederij betalen, en vervolgens betalen we een belasting om deze materialen naar Turkije te sturen en vervolgens naar de kampgebieden aan de Syrisch-Turkse grens. Verder zijn de vrijwilligers daar volledig verantwoordelijk voor de distributie van de materialen naar de meest behoeftige kampen.
  • Uitgaven voor culturele activiteiten en seminars. De leden en het bestuur van het comité organiseren deze activiteiten volledig op vrijwillige basis, maar we moeten nog steeds enkele kosten betalen, zoals het huren van een plaats om deze activiteiten te houden en het ontvangen van enkele schrijvers en denkers in sommige gevallen.
  • Tijdens de jaarlijkse campagne (A Touch of Warmth) betaalt het comité voor verwarmingsmaterialen, meestal brandhout, kolen voor verwarming, kachels en winterdekens. Deze materialen worden meestal gekocht in Turkse steden in de buurt van de Syrische grens, omdat ze daar goedkoper zijn, en het comité streeft naar een nauwkeurige documentatie, met inbegrip van wie de begunstigden zijn, plaatsen van distributie, dit via het documenteren van lijsten met de namen van de begunstigden, foto’s en video’s die dit alles documenteren.
  • Er wordt onderwijsmateriaal aangekocht en naar de kampen gestuurd. Leraren en vrijwilligers zullen toezien op de verdeling ervan onder de leerlingen. Het comité zal het distributieproces zorgvuldig documenteren. Volgend jaar streven we ernaar om minstens twee scholen te bouwen, en dan zullen we contracten afsluiten met lokale vrijwilligers om scholen te bouwen.
  • In sommige noodgevallen reageert het comité op een dringend verzoek om hulp, zoals tijdens de Corona-crisis, toen het comité een campagne lanceerde om de verspreiding van het virus in kampgebieden tegen te gaan door bewustmaking en het verstrekken van materialen voor sterilisatie en isolatie, zoals gezichtsmaskers.