Over ons

Follow our socials:

            Instagram            Facebook         Sign up for our newsletters

      File:Facebook icon.svg - Wikimedia Commons        Email, gmail, mail, logo, social, social media icon - Free download

 

 

Doelen en Visie

Het ideaal van Het Syrische Comité is een onafhankelijk, democratisch Syrië met een open samenleving, waarin de hele Syrische bevolking zich vrij en geborgen weet. Wij ondersteunen dan ook de Syrische (vreedzame)revolutie om een einde te maken aan de militaire dictatuur. Bij de val daarvan willen wij blijven werken aan een Syrische staat die onderdak biedt aan alle groeperingen, stromingen en gezindten van het land en blijven bijdragen aan de vriendschappelijke samenwerking met Nederland. Wij bieden dit onderdak uitdrukkelijk al in de eigen kring en zijn hierin uniek. Ook staan wij open voor betrokken en solidaire Nederlanders. Het Syrische Comité werkt onafhankelijk van enige politieke beweging, religieuze stroming of etnische groepering en onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Missie

Het Syrische Comité is in de strijd voor zijn ideaal op vele fronten tegelijk actief. Zo houden we de humanitaire tragedie en de revolutie van dit moment voortdurend onder de aandacht van een zo breed mogelijk Syrisch en Nederlands publiek, in de media en met acties als demonstraties, debatten, culturele manifestaties en benefietbijeenkomsten. Verder ondernemen we allerlei andere activiteiten: structurele humanitaire steun aan de oorlogsgetroffenen en vluchtelingen, versterking van de dialoog van de Syrische oppositiegroepen met elkaar en met de Nederlandse samenleving, lobby’s bij de Nederlandse overheid én samenwerking met zoveel mogelijk zuster- en andere bevriende organisaties in Nederland en ver daarbuiten.

N.B. De activiteiten worden door activisten en bestuursleden van het SC georganiseerd en uitgevoerd op vrijwillige basis. Bestuursleden krijgen uiteraard geen beloningen of vergoedingen.

Meedoen

Is uw belangstelling gewekt, komt u dan eens naar een van onze acties en neem uw vrienden en kennissen daarbij me, of u meldt zich aan als lid van de vereniging via ons mailadres info@ syrischecomite.nl. Van elk lid vragen we een bijdrage van minimaal 5 euro per maand, dat geld gaat naar onze humanitaire steun, net als het geld dat wordt ingezameld bij onze acties. Ook is uw vrijwillige hulp van harte welkom.

Het bestuur bestaat uit:

  • Mustafa Shoaib
  • Mai Taher
  • Zaher Toma
  • Hazem Abboud
  • Sheikh Ahmad Ham
  • Hussam Alodetallah

ANBI:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *