‏Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022

‏Het bestuur van de vereniging het Syrische Comité nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op zondag 4 December 2022 van 14:30h tot 16:30h.
‏De vergadering wordt gehouden in wijkcentrum : Stevenshof
Trix Terwindtstraat 4, 2331 GW Leiden
‏De agenda van de vergadering is:
‏1. Welkom
‏2.Verkiezing van het nieuwe bestuur.
3. Vragen en Discussie
Wij zullen stemmen over de volgende wijzigingen van de akte.
Ten eerste: toevoeging van een lid aan artikel 17, zodat alleen leden die ten minste 3 maanden lid zijn stemrecht hebben, en leden die op het moment van de algemene vergadering minder dan 3 maanden lid zijn, geen stemrecht hebben.
Ten tweede:
Atrikel 5, lid 8 zo te wijzigen dat het geroyeerde lid zijn royement binnen 3 weken kan bespreken met het bestuur van de vereniging.
Dit in plaats van de huidige tekst waarin staat:
” Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat – redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *